Úľ kombinovaný

Tento typ úľa vyrábame vo všetkých rámikových mierach. Plodisko je uteplené. Medníky sú tenkostenné, hrúbka materiálu 25mm. Medníky môžu byť vysoké (napr. 42x27,5)  aj nízke (napr. 42x17).  Takto kombinované môžu byť všetky typy úľov, poprípade kombináciu si zvolí včelár podľa jeho potrieb.