Úľ na intenzívne včelárenie

Tento typ úľa vyrábame vo všetkých rámikových mierach. Nástavky, sú kvôli stabilite vybavené masívnymi lištami v rohoch, ktoré zabráňujú posuvu. Každý nástavok má letáčový otvor ktorý sa da uzatvoriť. To umožnuje skrátiť vzdialenosť od letača k medníku, zintenzívniť znášku. Zároveň je zabezpečené vetranie.