Naša firma zísala oprávnenie od spoločnosti Slovenská Včela, dodávať úľové zostavy začínajúcim včelárom ktorí spĺňajú kritéria dotačných podmienok. Jedná sa o uteplené zostavy B-10. Momentálne máme dostatok výrobných kapacít.